نصب و تعمیر پمپ آب

خدمات لوله کشی و تاسیساتی تهران:

نصب و تعمیر پمپهای آبرسانی آپارتمانی و مخزن ذخیره و منابع تحت فشار

تلفن تماس:09129280198 لوله کشی شبانه روزی تاسیسات من{حتی در ایام تعطیل)

تامین فشار آب ساختمان:

فشار آب ساختمان باید به اندازه ای باشی که آب را به بالاترین واحد مصرفی ساختمان برساند.

فشار آب ساختمان را میتوان توسط فشار آب شهر یا مخزن در ارتفاع و یا مخزن تحت فشار با پمپ تامین کرد:

تامین آب ساختمان با فشار آب شهر:

قشار آب اغلب شهرها بین 2 تا 5 بار میباشد ، در صورتی که فشار آب شهر برای رساندن آب به طبقات بالای

ساختمان کافی نباشد باید از مخازن ثقلی(در ارتفاع) یا مخزن تحت فشار و پمپ کمک گرفته شود.

برای مشاوره،بازدید،تعمیر و اعزام سرویسکار لوله کش با ما تماس بگرید.

تامین آب ساختمان با استفاده از مخزن در ارتفاع:

در مکان هایی که از آب چاه استفاده شود و یا فشار آب ساختمان برای طبقات بالا کافی نباشد مخزن ثقلی روی پشت یام ساختمان نصب میشود.

آب توسط فشار آب شهر و یا پمپ به مخزن رسانده میشود و از مخزن به طبقات ساختمان توزیع میشود.

تامین آب ساختمان با استفاده از پمپ ها و منابع تخت فشار:

در این روش میتوان پمپ را به همراه  منبع تحت فشار و اتوماتیک یا پمپ به همراه ست کنترل(کلید اتوماتیک) و

یا  بوستر پمپ را  برای تامین فشار آب ساختمان انتخاب کرد.

خدمات تاسیساتی غرب تهران،خدمات تاسیساتی شرق تهران،خدمات تاسیساتی شمال تهران،خدمات

تاسیساتی مرکز تهران،خدمات تاسیساتی جنوب تهران.

تلفن تماس:09129280198